Kudy do Pomalší

Kudy do Pomaší

Náš krásný, industrializací téměř nedotčený region nemusíte dlouho hledat.

Jak již název sám napovídá, nachází se jeho hlavní část po obouch březích

řeky Malše, od malebné vesničky Doubravice, která je v těsné blízkosti

Českých Budějovic, jižně proti proudu řeky Malše až ke koláčové obci

Bujanov ležící nedaleko města Kaplice.

Dalším jednoduchým orientačním bodem je také úsek páteřní, mezinárodní

silnice E55 vedoucí z Českých Budějovic směrem na Dolní Dvořiště, od níž se

naše oblast rozkládá nalevo téměř po celé délce této trasy.