Přeshraniční spolupráce

Přeshraniční spolupráce

Přeshraniční spolupráce
Svazek měst a obcí regionu Pomalší
 


Dohodu o spolupráci uzavřel Svazek měst a obcí regionu Pomalší s regionem Waldviertler Kernland dne 6. září 2003 v Doudlebech.

Spolupráce bude směřovat k prohloubení vzájemných kontaktů a vybudování pevných přátelských vztahů založených na výměně oboustranně prospěšných zkušeností, informací a pomoci, ve prospěch všech občanů, které účastníci zastupují.

Účastníci budou programově podporovat společné styky a spolupráci v oblastech společensko - kulturní i sportovní, jejíž nedílnou součástí jsou výstavy výtvarných děl, koncerty a vystoupení hudebních i pěveckých těles a folklorních souborů, propagace cestovního ruchu, prezentace partnerské strany ve sdělovacích prostředcích, obecní či spolkové slavnosti, aktivity škol, oslavy církevních svátků a sportovní utkání.