Přepřažní stanice - hostinec Veselka - HOLKOV

Přepřažní a staniční budova koněspřežky v Holkově – VESELKA

Objekt zájezdního hostince čp. 8 v Holkově, nazývaného Veselka, byl pro potřeby koněspřežky zadaptován a sloužil jako první přepřažní stanice na českém území ve směru od Č. Budějovic. Byla zde zřízena kancelář železniční společnosti, byty pro úředníky a zřízence dráhy, kovářská dílna a pomocné stáje pro koně. Zájezdní hostinec má však historii daleko starší, vztahující se k vladyckému rodu Holkovců z Holkova, jejichž erb nesl na štítě tři okouny. Ti tvrz, dvůr a ves Holkov prodali v roce 1513 Kunášům z Michalovic, kteří ho drželi až do roku 1640 a pak ho kvůli dluhům prodali Mariáně Kořenské z Terešova. Statek Holkov jž tehdy zahrnoval krčmu, tvrz, všechna stavení, podluží a pivovar. Od roku 1765 je dochována první smlouva o pronájmu „hostince v Holkově u zemské silnice“. Přesná lokalizace dvoru a hostince Veselka včetně koněspřežné dráhy a císařské silnice byla provedena prvním katastrálním měřením na indikační skice k. ú. Prostřední Svince v roce 1827. Přímou spojitost s Veselkou mají stáje čp. 20 nalézající se naproti přes silnici z Římova do Č. Krumlova. Byly vystavěny přímo pro účely koněspřežky v letech 1826–1832 pro ustájení přibližně čtyřiceti koní. Ještě jedno holkovské stavení se váže přímo ke koňské dráze. Jde o zemědělskou usedlost čp. 18 vlevo od zemské silnice z Č. Budějovic do Dolního Dvořiště, která byla využívána jako vozové depo neboli kočárovna. Holkov a hostinec Veselka je nutné spojovat nejen se samotným provozem koněspřežky, ale také s nejstarší historií dopravy soli a dalšího zboží z Lince a Freistadtu do Budějovic. Výhodná poloha na takto frekventované cestě umožňovala rozvoj poskytování pohostinských služeb nebo – na základě poněkud protichůdném – vybírání legální či nelegální daně z přepravovaného zboží při průjezdu panstvím za udržování stezky či za „ochranu“ bezpečnosti na ní.


Katastrální mapka      Veselka č. p. 8 rok 1928                    Veselka a stáje rok 1928

Veselka rok 2014                                Stáje č. p. 20 rok 2014                       Kočárovna č. p. 18 rok 2013