Řeka Malše

MALŠE

Řeka. Na jejích březích od nepaměti hledal člověk svou obživu, útočiště. Životodárná voda hasila jeho žízeň. Napájela domácí zvířata. Úspěšný rybolov rozšiřoval jídelníček. Proud řeky sloužil i k dopravě, pohonu mlýnů, hamrů a elektráren.

Řeka byla odjakživa synonymem života. Ne vždy ale byl její tok klidný a laskavý. Často měnila svou tvář. Nevyzpytatelná a rozmarná byla i síla jejího proudu.

Jako fenomén ale nikdy nepřestala fascinovat svou proměnlivostí barev a hladiny.  Řeka tak naučila člověka pokoře a úctě nejen k sobě samé, ale i ke všem přírodním živlům.

A je zde i čas, jemuž říční proud trpělivě odečítá každou vteřinu z jeho nekonečnosti. Ne nadarmo se říká, že nikdo nikdy nevstoupí to téže řeky.

 

Řeka Malše, romantická kráska, pramení v Rakousku. Její pramen pod jménem Maltsch vyvěrá na severovýchodním úbočí hory Viehberg u obce Sandl. V úseku asi 22 km tvoří naši státní hranici a u Dolního Dvořištěvtéká na území Česka. Na českém území protéká Soběnovskou vrchovinouKaplickou brázdou a Českobudějovickou pánví. Ústí do Vltavy v centru Českých Budějovic, v nadmořské výšce 385 m.

 

Podle archeologických výzkumů bylo povodí středního toku řeky Malše osídleno slovanskými kmeny už v 8. století našeho letopočtu. Dokladem je hradiště na ostrohu nad řekou. Nachází se poblíž Branišovic, na dohled od Římova. V polovině 10. století se jihočeská oblast dostala postupně pod kontrolu Přemyslovců. Ti přesunuli své správní centrum nejdřív do Doudleb. Později pak, po proudu Malše, do Českých Budějovic. Od středověku do současnosti je tak řeka stále tepnou života, zajišťující obživu obyvatel jejího povodí.

Svazek měst a obcí regionu Pomalší byl založen roku 1992. Sdružuje v současnosti 23 měst a obcí s počtem 20.428 obyvatel. Předmětem a cílem činnosti sdružení je řešení dopadů na hospodaření obcí a jejich obyvatel v souvislosti s existencí vodárenského toku Malše. Ideou a náplní činnosti je ochrana životního prostředí a ochrana přírody, správa, údržba a provozování zřízení, sloužících k uspokojování potřeb občanů dále pak školství, sociální péče, zdravotnictví, kultura a rozvoj cestovního ruchu.