Spolky

Přátelé VIDOVA a okolí o. s.

Spolek na podporu občanského soužití

web


FIGURKA o. s. - SVATÝ JAN NAD MALŠÍ

Občanské sdružení pro děti a mládež

www.svjan.cz


Společnost přátel města VELEŠÍNA

Spolek se zájmen o historii města a okolí přímo navazujici na velešínský "Okrašlovací spolek" založený v roce 1892 J. K. Mikyškou.

Hlavní činnost je soustředěna do historického domu č.p. 20 zvaného "KANTŮRKOVEC" kde se spolek věnuje především výstavní činnosti, rekostrukci tohoto rtředověkého domu, pořádání společenských akcí s ukázkami pečení ve vybudované nabíjecí chlebové peci a dalších mizejících řemesel.

Prezident: Jaroslav Bartizal

www.velesinpratele.cz


Velešínské klubíčko

Mateřské centrum ve Velešíně

www.mcvelesin.unas.cz