Pomalší.czTuristický a informační servis

 • Řeka Malše - romantická kráska

  Řeka Malše - romantická kráska

 • Navštěvujeme rádi hrady na Malši

  Navštěvujeme rádi hrady na Malši

 • Každý výlet má mít svůj cíl

  Každý výlet má mít svůj cíl

 • Obdivujeme Koněspřežku

  Obdivujeme Koněspřežku

 • Besednice

  Besednice

 • Borovnice

  Borovnice

 • Bujanov

  Bujanov

 • Doubravice

  Doubravice

 • Doudleby

  Doudleby

 • Heřmaň

  Heřmaň

 • Kaplice

  Kaplice

 • Komařice

  Komařice

 • Ločenice

  Ločenice

 • Mokrý lom

  Mokrý lom

 • Nedabyle

  Nedabyle

 • Netřebice

  Netřebice

 • Nová Ves

  Nová Ves

 • Omlenice

  Omlenice

 • Plav

  Plav

 • Roudné

  Roudné

 • Římov

  Římov

 • Soběnov

  Soběnov

 • Střítež

  Střítež

 • Střížov

  Střížov

 • Svatý Jan nad Malší

  Svatý Jan nad Malší

 • Velešín

  Velešín

 • Vidov

  Vidov

Historický vývoj

Historický vývoj na území regionu

Historický vývoj na území mikroregionu
O regionu

 


Krajina podél toku řeky Malše byla osídlena již v mladší době kamenné. Svědčí o tom četné archeologické nálezy rozseté po celém území mikroregionu. Do nejstaršího období patří nálezy v lokalitách severovýchodně od Nesměně a jihovýchodně od Svatého Jana nad Malší. Na tyto nejstarší nálezy navazují další z doby bronzové. Ty se vyskytují na jižně od Roudného, jižně a východně od Vidova, západně od Plava a dále pak v lokalitě mezi řekou Malší a Strádovským potokem ve správním území města Velešína. Další nalezené artefakty patří do doby halštatské a do ranného a vrcholného středověku.

Osidlování podél vodních toků mělo již v dávné minulosti několik důvodů. Řeka byla jedna z prvních dopravních cest, když krajinu tvořily převážně těžko propustné souvislé lesní porosty. Podél těchto toků, v našem případě řeky Malše, vznikaly stezky a první sídliště, osady.

Ke slovanskému osídlení oblasti jihozápadní Čech došlo později než v ostatních částech území Čech a Moravy, tj. v 5. a 6. stol. n.l. K nejstaršímu dochovanému důkazu osídlení v území Pomalší patří hradiště v Branišovicích u Římova, pocházející z 8. stol. n.l. Další důkazem o nejstarším sídlení Slovany je hradiště Doudleby z 9.-10. stol. n.l.

Typickým pro území jihozápadních Čech byl vliv Keltů na přicházející Slovany. Příkladem mohou být Slovanská hradiště, která se velmi podobala Keltským oppidům. Nápadná je i podoba v tvarech zemědělského náčiní.

Význam Doudlebska

Území je přibližně vymezené na severu Č. Budějovicemi, na západě oblastí pod Kletí, na jihu obcí Soběnov a na východě obcí Olešnice. Přibližně od 10. století je tato oblast trvale osídlena Slovanským obyvatelstvem, na jihu tvořilo hranici Doudlebska německé osídlení. Doudleby byly až do založení Českých Budějovic, roku 1265, sídlem knížete a správním, hospodářským a církevním centrem oblasti. Do dnešní doby se tato oblast vyznačuje určitými jazykovými odlišnostmi a přetrvávajícími národopisnými zvyklostmi, např. masopusty. V době vrcholného středověku dochází k postupné roztříštěnosti panských držav. Vzniká řada menších statků a sídel - např. Pořešín, Velešín (hrad), Lomek. V téže době vznikají zámky Římov, Komařice, Omelenička a tvrz Tichá.

Tradice poutí

Obce Doudleby, Římov a Svatý Jan nad Malší patří k vyhlášeným místům tradičních poutí. Patří k nim rovněž Sv. Kámen u Dolního Dvořiště ( ale ten není zařazen do řešeného území). Územím mikroregionu Pomalší procházela koněspřežní dráha České Budějovice - Linec, která měla ve své době nadregionální význam. Její pozůstatky se zachovaly do dnešních dnů a jsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek.

Řeka Malše

Již v době vrcholného středověku sloužila mj. k plavení dřeva z Novohradských hor do vnitrozemí. V letech 1971 - 1978 dochází k výstavbě přehradní nádrže Římov na této řece. Z ní je v současné době zásobována většina Jižních Čech pitnou vodou 

  

Dnes je: 17.07.2019

Svátek slaví: Martina

Aktuality

Stálá expozice maloměstské resnesanční lazebny
více
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3/2018
více
Návrh střednědobého výhledu
více
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2019
SMO Pomalší zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2019
více
Rozpočet SMO 2018
více
Nová výpravná kniha o obci VIDOV - prodej na OÚ
více
Mobilní aplikace Skryté příběhy je určená zvídavým dětem a hravým rodičům
více
Festival Pomalší 24.6.2017 ve Velešíně
více
Veřejné zakázky 2015
více
Závěrečný účet SMO Pomalší 2016
více
Z Velešína kolem Římovské vodárenské nádrže
více
Zelnobraní VIDOV 2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace 2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace 2016
více
Závěrečný účet SMO Pomalší 2015
více
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2016
více
Výběrové řízení
více
Procházka historickým Velešínem
více
Po stopách koněspřežky v okolí města Velešína
více
První evropská transkontinentální železnice
více
Řemesla a služby na Jihu
více
Hledejte zde volná pracovní místa
více
Stálá expozice v Římovské roubence
více
Prezentační video mikroregionu POMALŠÍ
více
Velikonoce
více
Doudlebský masopust - scénář
více
Masopust
více
20 let Svazku měst a obcí Pomalší
více
Nová ručně malovaná interaktivní mapa Pomalší
více