Pomalší.czTuristický a informační servis

 • Řeka Malše - romantická kráska

  Řeka Malše - romantická kráska

 • Navštěvujeme rádi hrady na Malši

  Navštěvujeme rádi hrady na Malši

 • Každý výlet má mít svůj cíl

  Každý výlet má mít svůj cíl

 • Obdivujeme Koněspřežku

  Obdivujeme Koněspřežku

 • Besednice

  Besednice

 • Borovnice

  Borovnice

 • Bujanov

  Bujanov

 • Doubravice

  Doubravice

 • Doudleby

  Doudleby

 • Heřmaň

  Heřmaň

 • Kaplice

  Kaplice

 • Komařice

  Komařice

 • Ločenice

  Ločenice

 • Mokrý lom

  Mokrý lom

 • Nedabyle

  Nedabyle

 • Netřebice

  Netřebice

 • Nová Ves

  Nová Ves

 • Omlenice

  Omlenice

 • Plav

  Plav

 • Roudné

  Roudné

 • Římov

  Římov

 • Soběnov

  Soběnov

 • Střítež

  Střítež

 • Střížov

  Střížov

 • Svatý Jan nad Malší

  Svatý Jan nad Malší

 • Velešín

  Velešín

 • Vidov

  Vidov

Novodobý vývoj

Novodobý vývoj v regiomu

Novodobý vývoj
O regionu
 


Území mikroregionu Pomalší je bohaté na kulturní a přírodní hodnoty. Je zde zachovalé životní prostředí vhodné pro trvalé i rekreační bydlení. Většina obcí, kromě těch, které se nacházejí na hlavních dopravních tazích ( silnice I / 3 ) netrpí výraznějšími negativními dopady na životní prostředí.

Období po II. světové válce, zejména období 50-tých let, negativně ovlivnilo život na venkově v celé zemi. Násilná kolektivizace zemědělství ve svých důsledcích znamenalo jeho přeměnu na zemědělskou velkovýrobu s velmi negativními dopady na krajinu a půdu. To bylo doprovázeno velkým odlivem obyvatelstva z venkova do měst. Kategorizace sídel s sebou přinesla další vylidnění menších obcí, které byly v podstatě odsouzeny k postupné přeměně na chalupářská sídla bez základní občanské vybavenosti. Rozvíjet se mohli dle hesla: "vyrovnáme rozdíly mezi městem a vesnicí", hlavně střediskové obce, případně tzv. sídla nestřediskového trvalého významu. Výstavba velkokapacitních zemědělských objektů, architektonicky naprosto nevhodných bytových a kulturních domů negativně poznamenala tvář většiny obcí. Tento vývoj doprovázela ztráta vztahu většiny obyvatel venkova k půdě a rozpad vesnického společenství s jeho zvyky.

V období po listopadu 1989 dochází na venkově k postupné nápravě obrovských škod, které zde v průběhu posledních desetiletí vznikly. Se zrušením kategorizace sídel dochází k postupnému návratu života i do menších vesnic. I přes nedostatek finančních prostředků se postupně mění tvář obcí a měst regionu Pomalší k lepšímu - opravy domů a komunikací, obnova zeleně, plynofikace sídel, obnova původních lidových zvyků, spolkový život apod. Jedná se však o dlouhodobý proces. V něm půjde především o využití stávajícího potenciálu, který je k dispozici - zachovalá krajina a životní prostředí, potenciál pracovitých lidí, kteří zde žijí. V neposlední řadě půjde o nalezení způsobu načerpání dotací z programů, které jsou a budou k dispozici - POV, SAPARD, Phare apod.

K těmto cílům přispívá i skutečnost, že dochází k postupnému dobrovolnému sdružování obcí do mikroregionu, navazování partnerských vztahů s obcemi v sousedních zemích spojenou s výměnou zkušeností. Ke kladům mikroregionu Pomalší patří i dobře fungující Česko-německo-rakouská škola obnovy venkova ve Svatém Janě nad Malší.

Další možnosti rozvoje:
 • obnova místních tradic - poutě, trhy, domácí řemeslná výroba
 • návrat k dosud opomíjeným domácím zdrojům energie nebo surovin - obnova malých elektráren, mlýnů, domácích pekáren, moštáren apod.
 • další zpracování produktů, které se zde těží a vyrábí - dřevo, obilí, maso …)
 • využití nemovitých kulturních památek
 • nabídka ubytování, agroturistika spojená s prodejem místních produktů
 • vztah k nedalekému většímu sídlu (městu) jako k zázemí
 • vztah k regionu s možností participace na zahraničních projektech Euroregionu. Propagace obcí a mikroregionu v hromadných sdělovacích prostředcích
 • dohoda mezi obcemi na rozdělení rozvojových potenciálů, aby nevstupovaly do vzájemné ostré konkurence.


 

Dnes je: 17.07.2019

Svátek slaví: Martina

Aktuality

Stálá expozice maloměstské resnesanční lazebny
více
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3/2018
více
Návrh střednědobého výhledu
více
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2019
SMO Pomalší zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2019
více
Rozpočet SMO 2018
více
Nová výpravná kniha o obci VIDOV - prodej na OÚ
více
Mobilní aplikace Skryté příběhy je určená zvídavým dětem a hravým rodičům
více
Festival Pomalší 24.6.2017 ve Velešíně
více
Veřejné zakázky 2015
více
Závěrečný účet SMO Pomalší 2016
více
Z Velešína kolem Římovské vodárenské nádrže
více
Zelnobraní VIDOV 2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace 2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace 2016
více
Závěrečný účet SMO Pomalší 2015
více
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2016
více
Výběrové řízení
více
Procházka historickým Velešínem
více
Po stopách koněspřežky v okolí města Velešína
více
První evropská transkontinentální železnice
více
Řemesla a služby na Jihu
více
Hledejte zde volná pracovní místa
více
Stálá expozice v Římovské roubence
více
Prezentační video mikroregionu POMALŠÍ
více
Velikonoce
více
Doudlebský masopust - scénář
více
Masopust
více
20 let Svazku měst a obcí Pomalší
více
Nová ručně malovaná interaktivní mapa Pomalší
více