Základní informace

Základní informace

Svazek měst a obcí regionu Pomalší
 


Svazek měst a obcí regionu Pomalší je dobrovolnou nepolitickou organizací, která sdružuje města a obce, jejichž katastrální území leží v povodí řeky Malše na území okresů Český Krumlov a České Budějovice. Sdružení bylo zaregistrováno referátem vnitřních věcí Okresního úřadu České Budějovice dne 4. února 1993. Sídlem svazku je Obecní úřad Římov.

Předmětem a cílem činnosti sdružení je řešení dopadů na hospodaření obcí a jejich obyvatel v souvislosti s existencí vodárenského toku Malše a to v oblastech:
 1. ochrany životního prostředí a ochrany přírody
  • likvidace a ukládání tuhých domovních odpadů,
  • zásobování vodou,
  • odvádění a čištění odpadních vod,
  • zemědělské prvovýroby, lesního hospodářství a ostatní podnikatelská činnost,
  • postupného přecházení na ekologicky čistá paliva (plynofikace, elektrifikace),
  • podpory cestovního ruchu v oblasti,
  • propagace regionu v médiích a na nosičích.
 2. správy, údržby a provozování zřízení, sloužících k uspokojování potřeb občanů,
 3. školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury.
Orgány svazku
 • Valná hromada
 • Jednatelé
 • Odborní poradci
 • Revizoři


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
osvedceni-o-zmenach-v-registraci-smo-2015.pdf 371.1 Kb
stanovy-smo-pomalsi-2015.pdf 2001.5 Kb