Sto let hasického sboru v DOLNÍ STROPNICI

Oslavy založení SDH 31.5.2014

video