Plav

Plav a okolí

Vilém Erhart- optik a astronom(4.4.1914 - 16.1.1996)

Ing. Josef Erhart- vysokoškolský profesor(4.2.1923 - 14.10.2010)

Nadšenci, kteří v zemi, kde astronomická optika nemá velkou tradici, dosáhli nemalých výsledků ve zmíněném oboru. Hlavně ve způsobu výbrusu velmi klenutých menisků a výroby žebrovaných zrcadel pro astronomické dalekohledy a astronomické fotografické komory, které v době vybavování hvězdárny na Kleti patřily k největším na světě. Oba bratři se navzájem doplňují po teoretiké a praktické stránce a všechny namáhavé optické a technické práce vykonávají po celodenním vyčerpávajícím zaměstnání v papírnách. Jejich odměnou je pouze uspokojení nad vykonanou prací

Životní milníky obou bratrů: Roku 1943 začli stavět hvězdárnu na své zahradě, 1949 daroval Vilém fotografickou komoru hvězdárně v Č. Budějovicích a další pak v Hradci Králové, 1951 byla postavena elektrická pec v dílně u č.p. 41 a započal dlouhý řetěz lisování skel pro astronomiská zrcadla, 1957 dohoda se ředitelem budějovické hvězdárny profesorem Polesným o vybudování a vybavení hvězdárny na Kleti. Vybavena byla unikáty, které byly vyrobeny v dílně Erhartových. Byl to např. menisk o průměru 73 cm, který byl největší na světě a žebrované zrcadlo o prům. 88 cm. 

 Ing. Josef Erhart a Marie Erhartová

Manželé Erhartovi zanechali nesmazatelnou stopu v oblasti autorské fotografie jak černobílé tak později i barevné. Začali fotografovat v roce 1957, kdy si zakoupili první fotoaparát. Každý, kdo se seznámil s jejich fotografickými publikacemi, zatouží navštívit krásy jižních Čech, ale především Šumavy. Ten kdo se do hloubky nezajímá o fotografii ani netuší, jak rozsáhlá je publicistická a vydavatelská činnost manželů Erhartových. Jsme právem pyšní na to, že i tímto způsobem zviditelňují obec Plav a celý region Pomalší.