Červenec

Červenec

Kaplice

Petropavlovská pouť (město a farnost) - neděle po svátku Petra a Pavla

Bujanov

Koláčové slavnosti (obec Bujanov) - zpravidla druhou červencovou sobotu

Římov - Pouť ke cti "Navštívení Panny Marie"

Letní Pouť (obec a farnost) - druhá neděle v červenci

Nová Ves u ČB

Novoveské slavnosti (obec Nová Ves) - poslední sobota v červenci