Expozice Muzea poutnictví v ŘÍMOVĚ

Muzeum poutnictví bylo realizováno na podzim 2019 (říjen - prosinec) v Římově. Součástí expozice, zabývající se historií poutnictví v Římově i  v širším kontextu česko-rakouského pohraničí, je i videoprezentace křížové cesty Římov, vytvořená v rámci projektu. Součástí realizace bylo i vydání publikace k expozici.

Smyslem nově vzniklého muzea je nejen seznámení se s historií poutního místa, ale i s historií poutí všeobecně a zároveň bude mít návštěvník možnost srovnání Římova s blízkými dalšími poutními místy v Novohradských horách – Dobrou Vodou a Svatým Kamenem. Větší pozornost je upřena i na zakladatele římovské Pašijové cesty jezuity Jana Gurreho.

Vzhledem k avizované obnově poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky a realizované místní Římskokatolickou farností budou samotný kostel, Loretánská kaple i areál kostela spolu s jednotlivými zastaveními Pašijové cesty (kaple) pro širokou veřejnost postupně z důvodu stavebních prací nepřístupné až do konce roku 2022.

Muzeum poutnictví tak bude jedinou příležitostí přiblížit poutní krásu tohoto místa.

Informace načerpané v muzeu zcela jistě ocení i osoby se zdravotním postižením, či senioři, kteří by již těžko zvládli projít všech 25 zastavení římovské Pašijové cesty, jejíž délka činí cca 6,5 km a která vede dosti členitým terénem.