Přepřažní stanice - hostinec Veselka - HOLKOV

Přepřažní a staniční budova koněspřežky v Holkově – VESELKA

Objekt zájezdního hostince čp. 8 v Holkově, nazývaného Veselka, byl pro potřeby koněspřežky zadaptován a sloužil jako první přepřažní stanice na českém území ve směru od Č. Budějovic. Byla zde zřízena kancelář železniční společnosti, byty pro úředníky a zřízence dráhy, kovářská dílna a pomocné stáje pro koně. Zájezdní hostinec má však historii daleko starší, vztahující se k vladyckému rodu Holkovců z Holkova, jejichž erb nesl na štítě tři okouny. Ti tvrz, dvůr a ves Holkov prodali v roce 1513 Kunášům z Michalovic, kteří ho drželi až do roku 1640 a pak ho kvůli dluhům prodali Mariáně Kořenské z Terešova. Statek Holkov jž tehdy zahrnoval krčmu, tvrz, všechna stavení, podluží a pivovar. Od roku 1765 je dochována první smlouva o pronájmu „hostince v Holkově u zemské silnice“. Přesná lokalizace dvoru a hostince Veselka včetně koněspřežné dráhy a císařské silnice byla provedena prvním katastrálním měřením na indikační skice k. ú. Prostřední Svince v roce 1827. Přímou spojitost s Veselkou mají stáje čp. 20 nalézající se naproti přes silnici z Římova do Č. Krumlova. Byly vystavěny přímo pro účely koněspřežky v letech 1826–1832 pro ustájení přibližně čtyřiceti koní. Ještě jedno holkovské stavení se váže přímo ke koňské dráze. Jde o zemědělskou usedlost čp. 18 vlevo od zemské silnice z Č. Budějovic do Dolního Dvořiště, která byla využívána jako vozové depo neboli kočárovna. Holkov a hostinec Veselka je nutné spojovat nejen se samotným provozem koněspřežky, ale také s nejstarší historií dopravy soli a dalšího zboží z Lince a Freistadtu do Budějovic. Výhodná poloha na takto frekventované cestě umožňovala rozvoj poskytování pohostinských služeb nebo – na základě poněkud protichůdném – vybírání legální či nelegální daně z přepravovaného zboží při průjezdu panstvím za udržování stezky či za „ochranu“ bezpečnosti na ní.


Katastrální mapka Veselka č. p. 8 rok 1928 Veselka a stáje rok 1928

Katastrální mapka      Veselka č. p. 8 rok 1928                    Veselka a stáje rok 1928

Veselka rok 2014 Stáje č. p. 20 rok 2014 Kočárovna č. p. 18 rok 2013

Veselka rok 2014                                Stáje č. p. 20 rok 2014                       Kočárovna č. p. 18 rok 2013