Ztráta konkurenceschopnosti

ZTRÁTA KONKURENCESCHOPNOSTI

V šedesátých letech 19. století byly u nás již využívány parní lokomotivy, a proto začala koněspřežka výrazně zaostávat za parními železnicemi. Proto začal roku 1868 její nový vlastník koněspřežku přestavovat na parní provoz. První zkoušky s parní lokomotivou prokázaly, že jak stávající železniční svršek, tak i železniční spodek nelze většinou pro parní provoz použít. Přestavba však byla nutná a první vlak tažený párou vyjel z Č. Budějovic do Rybníka 23. srpna 1870. Pravidelná přeprava byla poté zahájena 20. dubna 1871. Přestože dne 12. prosince 1872 vyjel po této trati poslední vlak tažený koňmi, byla koněspřežní dráha z Českých Budějovic do Lince první (a v době kdy vznikla i nejdelší) transkontinentální železnicí na evropské pevnině. Stala se tak základem celoevropské železniční sítě.


Železnice s parní lokomotivou Mostek v těsné blízkosti železnice Železnice s elektrovlakem

Železnice s parní lokomotivou             Mostek v těsné blízkosti železnice        Železnice s elektrovlakem